Rakennusalan yrityksen perustaminen

Rakennusala on kannattava ala, jolla on helppo työllistää itsensä. Jossakin rakennetaan aina jotakin, joten töitä tällä alalla tulee riittämään aina. Monet rakennusalalla työskentelevät miettivätkin oman yrityksen perustamista. Siten on mahdollista päästä käsiksi suurempiin tienesteihin. Oma yritys antaa myös mahdollisuuden päästä päättämään omista työajoistaan sekä siitä, millaisia töitä haluaa ottaa vastaan. Jotkut haluavat rakentaa taloja. Toiset taas nauttivat uudiskohteiden rakentamisesta.

Rakennusalan yrityksen perustaminen ei ole sen hankalampaa kuin muunkaan alan yrityksen perustaminen. Toki rakennusala vaatii omaa osaamistaan, joten perusteet on oltava hallussa ennen kuin yrityksen perustaa. Yrittäjyys tuo eteen myös suuren määrän haasteita, joihin ei saa pelätä tarttua. Jos rakennusalan yrityksen perustaminen kiinnostaa vielä perinpohjaisen pohtimisen jälkeen, on syytä tarttua toimeen. Ensimmäisenä kannattaa kävellä Uusyrityskeskukseen. Siellä osataan auttaa yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Yrityksen rahoittaminen

Rakennusalan yrittäminen vaatii rahoitusta. Sitä varten tarvittavat koneet ja laitteet maksavat jo niin paljon, että yritystä ei pysty perustamaan ainoastaan omalla pääomalla. Erilaiset yrityslainat ovat hyvä vaihtoehto päästä yritystoiminnan alkuun. Rahoitusta voi hakea sellainen henkilö, joka on toimivaltainen yrityksessä. Henkilön luottotietojen tulee kuitenkin olla kunnossa. Mitä suurempaa rahoitusta haetaan, sitä isommaksi myös riski kasvaa. Yrityksen kulut kannattaakin laskea tarkkaan liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä. Hyvä liiketoimintasuunnitelma voi myös auttaa parantamaan lainan saamisen mahdollisuuksia.

Yrittäjän tie voi olla alkuun kivinen. Sen vuoksi on syytä miettiä myös omaa toimeentuloaan. TE-toimiston kautta myönnettävä starttiraha on hyvä keino saada apua yrittämisen alkuaikoina. Starttirahaa haettaessa käydään neuvotteluita, joiden aikana aloittelevalta yrittäjältä kysytään yrityksen tavoitteita ja sitä, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita. Myös kilpailijoita käydään läpi. Yrittäjän tulee miettiä, miten juuri oma yritys eroaa kaikista muista kilpailijoista. Starttiraha myönnetään sellaisille yrittäjille, joilla katsotaan olevan hyvät lähtökohdat perustaa menestyvä yritys. Starttirahaa saa minimissään kuuden kuukauden ajan ja maksimissaan 12 kuukauden ajan.

Rakennusalan ominaispiirteet

Rakennusala poikkeaa huomattavasti monesta muusta alasta. Rakennusalalla harmaan talouden määrä on yksi hankalimmista kysymyksistä. Se vaikuttaa alaan merkittävällä tavalla. Harmaaseen talouteen pyritään vaikuttamaan käänteisen ALV:n kautta. Rakennusalalla kuluttaja ei maksa ALV:tä, vaan sen tekee pääurakoitsija. Tämän avulla pyritään katkaisemaan joskus loputtoman pitkiltä tuntuvat urakoitsijaketjut, joita rakennusala suosii. Näiden ketjujen avulla pääurakoitsija pyrkii saamaan aina vain halvempia urakoitsija hoitamaan itse työn. Jos käänteinen ALV ei ole yrittäjän hallussa, kannattaa yrittäjän osallistua siitä kertovalle kurssille ennen yrityksen perustamista.

Rakennusalalla toinen tärkeä tekijä on maksuaikojen pituus. Koska projektit ovat monesti todella pitkäkestoisia, voi urakoiden maksaminen venyä. Yrittäjän ei tule koskaan antaa liikaa maksuaikaa, sillä se vaikuttaa yrityksen talouteen. Yrittäjän tulee myös miettiä, milloin rahaa on tulossa ja tehdä suuria hankintoja sen mukaan. Rakennusalalla ei voi elää liikaa velaksi, sillä se kostautuu jossakin vaiheessa.

chronology