Ilmastonmuutos tuo uusia haasteita taloudelle

Ilmastonmuutos on aihe, joka on nostanut pintaan monenlaisia tunteita viimeisen muutaman vuosikymmenen ajan jo ympäri maailmaa. Tilanteesta kiistellään puolin ja toisin, mutta yleiseksi mielipiteeksi on alkanut nousta se tosiasia, että ihmisen toimet ovat vaikuttaneet ilmastoon pitkäaikaisesti. Jotkut yrittävät vielä kieltää tilanteen johtuvan ihmisen toimista ja syyttävät maapallon luonnollista kiertokulkua. Tutkijat ovat kuitenkin löytäneet kiistattomia todisteita siitä, että mm. hiilivoima, tehtaat ja karjatalous ovat nostaneet maapallon lämpötilaa ja muuttaneet sääilmiöitä luonnollisesta kehityksestä poikkeavasti. Yhdysvalloissa Trump on lyönyt kapuloita rattaisiin vastustavalla ilmastopolitiikallaan, mikä on edesauttanut ihmisten heräämistä luonnon huolestuttavalle tilanteelle. Suomessakin on tehty jo pidemmän aikaa työtä maapallon kunnon parantamiseksi ja ylläpitämiseksi, ja kuulemmekin jatkuvasti uutisia hallituksen ja yritysten ympäristöpoliittisista toimista. Aina muutokset eivät ole vain hyvään suuntaan, mutta keskimäärin Suomi on onneksi vielä varsin luontoystävällinen maa.

Luonto kiittää valveutunutta yritystä

Nykymaailma on erittäin teknologistunut, joten maailmassa tuotetaan yltyvällä tahdilla uusia hyödykkeitä ja turhakkeita. Kaiken tuottaminen kuluttaa resursseja ja kasvattaa ihmisen hiilijalanjälkeä. Valveutunut yritys luo itselleen eettisesti kestävän strategian keskittymällä myös ympäristöasioihin, mikä johtaa kiitolliseen kuluttajakantaan. Yhä useampi kuluttaja nimittäin valitsee ostoksensa yrityksen kestävän kehityksen strategian mukaan. Viisaat yritykset heräävät ilmastonmuutokseen viimeistään silloin, kun huomaavat, että asiakkaat kaikkoavat, koska yritys ostaa palvelut halpamaista, missä ei välitetä saasteista tai hiilijalanjäljestä. Suomessa tilanne näkyy aivan kuten muuallakin maailmassa, ja onneksi ainakin vielä maamme yritykset pitävät rimaa hyvin korkealla. Moni valitsee suomalaista, oli kyse sitten kengistä tai raskaista talouskoneista, ja lähiruoka ja luomu ovat alati kiinnostavampia tarkkaivaisille kuluttajille. Lähes joka kolmas yritys Suomessa pitääkin ilmastonmuutosta ja kestävyyttä tärkeänä osana yrityksen toiminnan suuntaa, ja luku kohonnee ajan kanssa. Bio kuuluu jo kiinteänä osana suomalaiseen talouteen, kun puhutaan biotaloudesta, biokaasusta, bioetanolista ja muista mielenkiintoisista, uusista tuotantomuodoista. Toimintaa lisätään koko ajan, mutta vielä on paljon työtä, sillä parasta maapallolle olisi varmasti 100 % luontoystävällisyys.

Raskaskoneilla on suuri merkitys luonnon säästämisessä

Kaikenlainen koneisto rasittaa luontoa, joten luonnollisesti on alettu kiinnittää huomiota siihen, minkälaisia raskaskoneita käytetään. Polttoainekustannukset ovat tässä tärkeässä asemassa, ja niiden vähentäminen ja halventaminen toimivat kimmokkeena muutoksiin. Jokainen yrittäjä pyrkii minimoimaan kustannukset, joten valtiolla ja päättäjillä on tässä vaikutusvaltaa. Vaikkapa veronkevennykset luontoystävällisestä toiminnasta voisivat innostaa useampia yrityksiä tekemään uusia raskaskonehankintoja tai muuttamaan strategiaansa. Yrityksillä on kuitenkin tarve tehdä tuottoa ja kasvua nopeasti, joten rahallisten hyötyjen tulee näkyä hyvin lyhyellä aikavälillä. Tämä luo haasteita ja paineita yritystaloudelle, sillä luonto ei enää odota. Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat apua ja tukea tehdäkseen kannattavia päätöksiä. Satsaaminen asiantuntijoihin olisi siis kannattava vaihtoehto, jotta saamme suomalaisesta taloudesta entistä ympäristöystävällisempää ja samalla taloudellisesti menestyvää. Maa- ja metsätalous ovat niin suuri osa sekä koko talouttamme että ympäristömme kehitystä ja kulutusta, että tämä on asia, mihin koko maan ja väestön on otettava osaa.

chronology