Työkoneen maahantuonti Euroopan ulkopuolelta Suomeen

Maahantuonnilla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostoa ja tuontia Suomen rajojen ulkopuolelta. Maahantuonnin harjoittajaa kutsutaan maahantuojaksi, mutta myös yksityishenkilö voi tuoda maahan omaan käyttöön tarkoitettuja tavaroita ja palveluita, kuten tässä tapauksessa esimerkiksi maarakennukseen tai metsätalouteen suunnattuja työkoneita.

Maahantuonnista maksettavia maksuja ovat perinteisesti tullimaksut ja arvonlisävero. Ammatikseen maahantuontia harjoittavan yrityksen tulee itse laskea arvonlisävero, ja ilmoitettava se Verohallintoon, kun taas yksityiseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden arvolisäverosta vastaa Tulli.

Veroja tarvitsee maksaa ainoastaan Euroopan Unionin ulkopuolelta tuoduista tavaroista. Tullin ja arvonlisäveron määrää laskettaessa, tavaran rahallisen arvon lisäksi huomioidaan muun muassa maahantuodun tavaran kuljetuskustannukset.

Työkoneen maahantuonti Euroopan ulkopuolelta on siis mahdollista myös yksityishenkilöille. Mutta mitä maksuja maahantuonnissa tulee ottaa huomioon, ennen kuin työkone saadaan turvallisesti kotimaahan?

Työkoneen maahantuonti EU:n ulkopuolelta

EU:n ulkopuolelta hankitut työkoneet ovat yleensä paljon halvempia kuin EU:n alueella myytävät koneet. Niiden maahantuonnissa on otettava huomioon runsaasti tärkeitä yksityiskohtia, jotka voivat vaikuttaa niin tullimaksuihin, käyttökokemukseen kuin työturvallisuuteenkin.

EU:n ulkopuolelta tuotujen työkoneiden – oli kyseessä sitten käytetty tai uusi kone – on täytettävä EU:n asettaman konedirektiivin ehdot. Konedirektiivin päämääränä on oma valvonta, jonka mukaan koneen valmistaja vastaa siitä, että laitetta on turvallista käyttää. Konedirektiivin mukaiset laitteet tulisi olla varustettuna aina CE-merkinnällä.

Jos valmistaja ei ole huolehtinut näiden velvollisuuksien täyttämisestä, ostajan on näissä tapauksissa vastattava kyseisten velvollisuuksien täyttämisestä. Konedirektiivin täyttämättömien työkoneiden kanssa tulee olla erittäin tarkkana, sillä valmistajan velvoitteiden täyttäminen jälkikäteen voi olla sekä haastavaa että kallista, ja käytännössä usein lähes mahdotonta.

Paljonko maksaa?

EU:n ulkopuolelta tuodun työkoneen tulliarvo lasketaan aina tuotekohtaisesti, vaikka Tullin sivuilta lisätietoa tuotteen tullimaksuista löytyykin. Tullattavan työkoneen paperit tulee olla kunnossa, sillä epämääräiset tai puuttuvat tiedot voivat johtaa lisätutkimuksiin, tai jopa sakkoihin. Tullattavan työkoneen arvo lasketaan kauppalaskun, rahtikustannuksiin liittyvien asiakirjojen, ja toissijaisiin arvonmääritysmenetelmiin liittyvien asiakirjojen mukaan. Arvonlisäveron lisäksi työkoneesta on maksettava niin sanottu kolmansien maiden tulli.

Uuden työkoneen hinta liikkuu yleensä käyttötarkoituksesta, tehosta, mallista ja koosta riippuen muutamissa kymmenissä tuhansissa euroissa. Käytettynä koneen voi saada jopa puolet halvemmalla. Arvolisäveron ja tullimaksujen lisäksi mukaan tulee laskea myös koneen huolto- ja ylläpitokulut, rahtikuljetus Suomeen, sekä mahdolliset vakuutukset.

Rahoitusta suurempiin ostoksiin voi saada pienellä yrityslainalla, jos kyseessä on yrittäjä, tai kuluttajan tapauksessa esimerkiksi kätevä joustoluotto tai muu kulutusluotto voi helpottaa huomattavasti työkoneen maahantuontia. Pohjoismaalainen Freedomrahoitus kilpailuttaa yli 25 luotettavan pankin ja luotonmyöntäjän lainatarjoukset jopa 60 000 euroon saakka, jolloin parhaimman ja edullisimman kulutusluoton hakeminen ja löytäminen on nopeaa ja vaivatonta.

Loppujen lopuksi Euroopan ulkopuolelta tulevan työkoneen maahantuonti ei ole kovin halpaa hommaa. Kuitenkin edullisemman työkoneen ostaminen voi loppujen lopuksi tulla halvemmaksi kuljetus- ja tullikuluineen, kuin uuden työkoneen osto Suomesta tai Euroopasta.

Erityisen tarkkana tulisi olla ulkomaalaisista huutokaupoista ostettujen työkoneiden kanssa, sillä muutamissa tapauksissa valmistajat ovat perusteettomasti myöntäneet työkoneisiinsa CE-merkinnän ja näin ollen vakuuttaneet niille luvattoman laatutakuun. Ennen maahantuontia onkin siis enemmän kuin tärkeää panostaa työkoneen laatuun ja takuuseen, sillä epävakaat työkoneet voivat pahimmillaan vaarantaa sen käyttäjän ja muiden työmaalla olijoiden turvallisuuden.

chronology