Suomalaiset metsäkoneyhtiöt

Suomalaisten metsäkoneyhtiöiden kannattavuus ja menestyminen voi olla toisinaan yllättävän heikkoa. Suomi on perinteisesti tunnettu tuhansien järvien maana, mutta myös vähintään tuhansien metsien maana. Kuitenkin metsäkoneyhtiöiden menestyminen Suomessa on ollut viime vuosina hyvin vaihtelevaa. Tähän on vaikuttaneet monet tekijät, joista suurimpia ovat Suomessa rahoitusongelmat ja tiukentuneet päästövaatimukset. Toisaalta puutavaran kysyntä on selvästi kasvussa muualla maailmassa. Metsäkoneiden globaalin kysynnän on ennustettu kasvavan vuosittain noin 4,5 % ja yltävän jopa 9,3 miljardiin vuoden 2019 aikana. Myyntiä tulee varmasti lisäämään kehittyvillä alueilla tapahtuva metsänhoitoon liittyvä koneellistuminen. Puunkaatoon tehdyt koneet ovat selvästi suurin osa-alue metsäkoneiden markkinoista. Tämän jälkeen markkinoiden toiseksi suurimmalle osalle ulottuvat metsäkoneiden varaosat ja lisävarusteet. Kun kysyntä lisääntyy, se näkyy yleensä kuormatraktoreiden ja hakkuukoneiden kysynnän kasvuna. Myös kantojyrsimet ja oksasilppurit ovat kysyttyjä, sillä niiden avulla valmistetaan myöskin erittäin kysyttyjä puupellettejä.

ProfiPro Oy kohtasi konkurssin

Suomalainen metsäkoneiden valmistaja ProfiPro meni konkurssiin vuonna 2014. Syynä konkurssiin oli yrittäjä Tarmo Vuolteenahon mukaan Suomen pitkään jatkunut lama ja mahdottomiksi muuttuneet pakokaasumääräykset. Vuolteenaho totesikin suoraan yrityksen kaatumisen syyt: “Vaatimus vähäpäästöisistä moottoreista ja asiakasrahoituksen puute kaatoivat “. Vaatimukset vähäpäästöisistä moottoreista tuli firmalle kalliiksi, sillä vaatimusten mukaan dieselmoottoreiden typpioksidipäästöt olisi pitäneet saada noin tuhat kertaa pienemmiksi. Suurilla autonvalmistajillakin on ollut valtavia ongelmia päästöjen pienentämisessä. Metsäkoneiden käyttöolosuhteet ovat merkittävästi vaativammat kuin tavallisilla autoilla. Talvella on kylmä ja koneiden täytyy seisoa välillä. ProfiPron täytyi tehdä paljon testejä ja prototyyppejä, mistä aiheutui suuria kustannuksia. Yritykselle tuli suuria ongelmia vaikka ostajia olisikin ollut, sillä rahoitusta ei myönnetty.

Ulkomaillekaan kohdistuneet myyntiaikeet eivät onnistuneet toivotulla tavalla. ProfiPro oli mukana suurissa tarjouskilpailuissa eri puolilla maailmaa. Venäjälle suunnattu kaupankäynti kohtasi vaikeuksia ruplan arvon heikentymisen, pakotteiden ja Ukrainan kriisin vuoksi. Kiinaan kohdistettu kaupankäynti oli paljon lupaavampaa, kymmenen metsäkoneen kaupat oli jo saatu valmiiksi, mutta aika loppui valitettavasti kesken, sillä rahoituksen löytyminen osoittautui todella haastavaksi. Rahoittaja olisi lopulta löytynyt, mutta aivan liian myöhään. ProfiPro oli jo kahta viikkoa aiemmin haettu konkurssiin. Profi-metsäkoneiden valmistuksen jatkoa on suunniteltu ruotsalaisen Jan-Olov Wiklundin taholta. Kuitenkin hänen mukaansa ei ole mitenkään varmaa, että metsäkoneita voidaan ottaa tuotantoon. Varaosia valmistetaan kuitenkin varmasti Uumajassa.

Harmillinen suuntaus Suomalaisyrityksille

Profi-metsäkoneet ovat alkujaan olleet muuramelaisen Nokka-harvesterin valmistamia. ProfiPro Oy osti Profi-koneiden teknologian, kun muuramelainen yritys ajautui konkurssiin. Metsäkoneiden valmistus aloitettiin Nivalassa. Nivalassa työskenteli parhaimmillaan 15 henkilöä ja lisäksi tuotannon ansiosta useat alihankkijat saivat paljon työllistävää hyötyä laajasta tuotannosta. Metsäkoneita valmistettiin jopa kymmenen vuosittain. Valitettavasti myös muut pienemmät suomalaiset metsäkoneyhtiöt ovat olleet vaikeuksissa viime aikoina suurissa vaikeuksissa. Onko maaseudulla olevilla metsäkoneyhtiöillä tulevaisuutta? Vastaus kysymykseen voi olla yhtä hankala tietää, kuin on hevosurheilun vedonlyönti. Haastavaa se varmasti tulee olemaan, sillä kun tiedetään nykyisen taloudellisen tilanteen suuntaus, voi olla hyvin vaikeaa saada rahoitusta pienille yrityksille jotka kykenevät kyllä rakentamaan laadukkaan tuotteen, mutta jotka juuri rahoituksen puutteen vuoksi saattavat menettää mahdollisuudet riittävään menestykseen. Lisäksi päästörajoitukset erityisesti metsäkoneiden kohdalla voivat olla erityisesti pienille yrityksille haastava asia, sillä metsäkoneiden päästöjen pitäminen kurissa vaatii paljon kallista kehitystyötä ja investointeja.

chronology