Ilmoitettu työtaistelutoimi

Metsäteollisuus on aina ollut tärkeä osa Suomen taloutta. Metsät ovat tuoneet työtä ja vaurautta Suomeen, ja edelleen suurimpien menestyneiden suomalaisyritysten joukossa on vanhva edustus metsäyhtiöillä. Maailman muuttuessa metsäteollisuuden kilpailukykyä on kuitenkin koeteltu ja tullaan varmasti koettelemaan tietysti jatkossakin. Kuten on yleisesti tiedossa, dIgitalisoitumisen myötä esimerkiksi paperin ja monien muiden metsäteollisuuden perustuotteiden kysynnässä tapahtui viime vuosikymmeninä muutoksia. Suomen metsäteollisuus on kuitenkin aina löytänyt uuden tavan tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Taitoa, osaamista ja visiointikykyä löytyy tästä maasta! Hyvien liiketoimintakonseptien lisäksi tarvitaan tietysti paljon muutakin tuntuvien tulosten saavuttamiseksi. Yksi kilpailukyvyn kulmakivi on osaava työvoima, sillä paraskin liiketoimintaidea tulee todeksi vain ammattitaitoisten tekijöiden kautta. Suomessa onkin ollut aina taitavaa työvoimaa kaikissa metsäteollisuuden arvoketjun osissa. Oppilaitoksemme kouluttuvat huippuluokan ammattilaisia kaikkiin alan tehtäviin, perustasosta akateemiisiin tutkijatöihin. Ilman tällaista kokoonpanoa Suomi ei olisi ikinä pystynyt hyödyntämään luonnonvarojaan niin hyvin kuin me olemme onnistuneet tekemään. Uudet vuosikymmenet ovat aina vain tuoneet uudet osaamisalueet ja hioneeet ammattilaisista toinen toistaan osaavampia.

Paperiliitto ilmoitti ylityökiellosta

Maailman ja kysynnän muutosten lisäksi suomalaisella metsäsektorilla on toki muitakin haasteita. Metsäteollisuus ry:lla ja Paperiliitolla on tietenkin pääasiassa hyvä yhteistyö ja neuvotteluyhteys, mutta vuosien saatossa on kuitenkin saatu todistaa useampia kiistatilanteita, jotka luonnollisesti vaikuttavat alan tuottavuuteen ja sitä kautta kansainväliseen kilpailukykyyn. Viimeksi marraskuussa Paperiliitto päätti katkaista paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut. Metsäteollisuus ry piti tätä erittäin valitettavana, sillä tilanne vaikuttaa olennaisesti yritysten toimintaedellytyksiin. Metsäteollisuus haluaisi jatkaa edelleen neuvotteluja, mutta Paperiliitto ilmoitti työtaistelutoimesta eli ylityökiellosta. Metsäteollisuuden mukaan jo se, että ilmoittaa ylityökiellon uhasta, vaikuttaa Suomen edellytyksiin tehdä kansainvälistä kauppaa. Tästä syystä onkin hyvin olennaista, että eri osapuolet tulevat hyvin toistensa kanssa toimeen ja saavat neuvoteltua kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Metsäteollisuuden käänteitäkin enemmän jännitystä löytyy parhaista nettikasinoista, joissa jokainen pääsee testaamaan omia valmiuksiaan tuottavuuteen. Poimi nyt työtaistelutoimi ja klikkaa pelaamaan.

Metsäteollisuus haluaa enemmän paikallista sopimista

Metsäteollisuus, aivan kuten käytännössä kaikki muutkin toimialat nykyisin haluavat sopia työtehtävien ehdoista enemmän paikallisella tasolla. Tämä tuo lisää joustavuutta työntekoon ja tarjoaa yrityksille paremmat mahdollisuudet työllistää enemmän ihmisiä. Mitä jäykemmät työehdot ovat kyseessä, sitä suurempi riski yritykselle on palkata uusia ihmisiä. Tämä lienee työmarkkinoiden ikuisuuskysymys, josta ei ehkä koskaan päästä yksimielisyyteen – tai ei ainakaan aivan lähiaikoina. Yritykset toivovat suurempaa vapautta ja työntekijät vastaavasti selkeämpiä raameja, jotka takaisivat heille tietynlaisen palkkatason ja työehdot. Metsäteollisuus ry kaipaa etenkin mahdollisuutta neuvotella paikallisesti esimerkiksi ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Työtehtävät ovat yhä useammin projektiluontoisia, ja niissä tarvitaan eri alojen osaamista. Tästä syystä työnantajan näkökulmasta voi olla parempi, jos on mahdollisuus käyttää myös ulkopuolista työvoimaa. Moni on sanonut, että työmarkkinaosapuolten käymien neuvottelujen seuraaminen on yksi suuri jännitysnäytelmä. Koskaan ei voi olla aivan varma miten käy, mutta silti toivotaan aina parasta mahdollista ratkaisua ja sitä kautta koko suomalaisen metsäsektorin voittoa. Sama kokemus voi löytyä vaikka onlinepelipaikoista, jotka ovat täynnä toinen toistaan parempia elämyksiä. Hyödynnä nyt tuntuva vedonlyöntibonus ja hyppää pelien vedonlyönnin maailmaan!

chronology